Mīksta pārbaude ar Lightroom, Photoshop un citām programmām

Mīksta pārbaude ar Lightroom, Photoshop un citām programmām

Šeit atradīsiet informāciju par to, kā Lightroom un Photoshop programmā izveidot soft proof. Mēs sniedzam arī padomus par to, vai varat izmantot soft proof arī citās programmās.

Instalējiet profilu

Vispirms ir jālejupielādē savam produktam atbilstošais profils. Mūsu ICC profilus ZIP formātā varat atrast šeit. Kad esat lejupielādējis failu, atinstalējiet to un importējiet profilu:

macOS: nokopējiet profilu mapē Library > ColorSync > Profiles
Windows: Noklikšķiniet ar peles labo pogu ar peles labo pogu uz profila un atlasiet Install Profile (Instalēt profilu).

Nekādos apstākļos profils nedrīkst būt iestrādāts failā. Attēlu dati mums jānosūta RGB formātā neatkarīgi no izvēlētā produkta.

Mīkstais izmēģinājums programmā Lightroom Classic

RGB profiliem ir pieejama mīksta pārbaude. Lūdzu, ņemiet vērā, ka CMYK profilus (piemēram, akrila stikls, metāla apdruka, PVC putuplasta plāksne, audekls u. c.) var izmantot tikai soft proof programmā Photoshop.

1 Soft proof iestatīšana

Programmā Lightroom izvēlnes joslā noklikšķiniet uzDevelop (Attīstīt) un atzīmējiet izvēles rūtiņu Soft Proofing (Mīkstais korektūrprofils ). Fons kļūs balts, norādot, ka esat ieslēgts mīkstās proofing pārbaudes režīms. Augšējā labajā stūrī redzams arī Proof Preview (Proof priekšskatījums).

Lightroom augšējā izvēlne

Lightroom izvēles poga Soft proof

Lightroom maigās pārbaudes skats

Labajā slejā tiks parādīta mīksto korekciju izvēlne. Pavelciet uz leju izvēlni Profile (Profils) un izvēlieties Other (Cits). Atvērsies logs, kurā būs redzami uzstādītie ICC profili. Atzīmējiet izvēles rūtiņu krāsu profilā, kuru vēlaties izmantot, un nospiediet OK.

Profila lauks zem histogrammas mainīsies, lai parādītu tikko pievienoto ICC profilu. Iestatījumiem jābūt iestatītiem atbilstoši aktīvajam ICC profilam. To varat pārbaudīt mūsu ICC profilu lapā.

Piemēram, Glossy Poster ICC profilam jābūt iestatītam Intent (nolūks)relatīvs un izvēles rūtiņai Simulate Paper & Ink (imitēt papīru un tinti) jābūt noņemtai.

Saal Digital ICC profils programmā Lightroom

Kad ir iestatīti visi atbilstošā ICC profila iestatījumi un ir atzīmēta izvēles rūtiņa Soft Proofing, fotoattēls tiks attēlots atbilstoši šā profila krāsām. Visi fotoattēla pielāgojumi jāveic, ja ir iespējota iespēja Soft Proofing (mīksta pārbaude), jo tāds būs galaprodukta rezultāts.

2 Eksportējiet gatavo attēlu

Ja attēls ir pareizi attēlots, izmantojot mīksto pārbaudi, un izskatās tā, kā vēlaties, tagad varat eksportēt attēlu. Dodieties uz File > Export ( Failu > Eksportēt) un ievadiet vēlamos iestatījumus.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka faila iestatījumiem jābūt RGB krāsu telpā zem krāsu telpas un ka nedrīkst iestatīt SaalDigital profilu!

Lightroom faila iestatījumi

Soft proof programmā Photoshop

Programmā Photoshop ir pieejama mīksta pārbaude RGB un CMYK profiliem.

1 Soft proof iestatījumi

Importējiet Photoshop programmā Photoshop attēlu, kura priekšskatījumu vēlaties veikt. Lai atvērtu dialogu Soft proof, augšējā izvēlnē noklikšķiniet uz pogas View (Skats) un izvēlieties Proof setup (Proof iestatīšana > Custom (Pielāgota).

Photoshop proof setup izvēlne

Parādīsies logs Custom Proof Condition (Pielāgots pārbaudes nosacījums ). Sadaļā Device to simulate (Imitējamā ierīce) atlasiet ICC profilu, kuru esat lejupielādējis un kuru vēlaties pārbaudīt. Pārējie iestatījumi jāaizpilda atbilstoši katra profila vajadzībām. Tos var pārbaudīt mūsu ICC profilu lapā.

Piemēram, FineArt Baryta ICC profilā ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Preserve RGB Numbers (Saglabāt RGB numurus), Rendering Intent (Iztēlojuma nodoms) jānozīmē kā Relative Colorimetric (Relatīvs kolorimetriskais), jāatzīmē izvēles rūtiņa Black Point Compensation (Melnā punkta kompensācija) un jāatzīmē izvēles rūtiņa Simulate Paper Colour (Simulēt papīra krāsu).

Photoshop pielāgot pārbaudes nosacījumu izvēlni

Noklikšķiniet uz Saglabāt, lai saglabātu pievienoto profilu ar visiem aizpildītajiem parametriem. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz Labi. Aktīvais krāsu profils programmā Photoshop tagad ir tikko pievienotais profils.

Attēls tiks attēlots atbilstoši šī instalētā profila krāsu iestatījumiem, un tas būs galaprodukta rezultāts. Visi pielāgojumi jāveic, izmantojot ICC profilu, kas aktivizēts kā soft proof.

Izmantojot opciju View > Proof Colours( Skatīt > Proof krāsas), tagad attēlu var apskatīt ar vai bez profila. Tāpat profilu var aktivizēt vai deaktivizēt, izmantojot īsceļu kombināciju Ctrl + Y (Windows) vai Cmd + Y (macOS).

Photoshop skatīt pārbaudes krāsas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažu mūsu produktu, piemēram, sienu mākslas darbu un karšu, profili ir CMYK, kas tiks tikai simulēti. Jums būs jānosūta mums attēli RGB krāsā.

2 Glābt galīgo attēlu

Ja esat apmierināts ar attēlu krāsām, saglabājiet tos, un tie būs gatavi drukāšanai. Jūs varat tos izmantot mūsu Saal Design programmatūrā vai tiešsaistes veikalā.

Vai es varu izmantot mīksto pārbaudi citās programmās?

Kopumā mēs iesakām izmantot Lightroom un Photoshop programmatūru, lai veiktu mīksto korektūru. Dažos gadījumos citās programmās nav iespējams veikt iestatījumus, kas nepieciešami visprecīzākai krāsu atveidošanai.

Capture One Pro:

Mūsu ICC profilus var izvēlēties pēc instalēšanas, izmantojot View > Proof display for profile. Tomēr citus svarīgus iestatījumus, piemēram, atveidošanas prioritāti, melnā punkta kompensāciju vai papīra krāsu simulāciju, attiecīgajam ICC profilam diemžēl nevar veikt. Tāpēc mēs neiesakām izmantot Capture One soft proofing funkciju mūsu darba plūsmai. Bez nepieciešamajiem iestatījumiem nav iespējams garantēt krāsu precizitāti.

Affinity Photo:

Pēc instalēšanas mūsu ICC profilus var izvēlēties kā korektūras profilu, izmantojot sadaļu Pielāgošana > Softproof. Pēc tam attēls tiks parādīts mīkstajā korektūrā. Lai gan var iestatīt Render Intent un Black Point Compensation (Melnā punkta kompensāciju), nav funkcijas Simulate Paper Colour (Simulēt papīra krāsu).

Photoshop Elements:

Diemžēl soft proof funkcija nav pieejama.