Lietošanas noteikumi

1) Galeriju un projektu koplietošana

Saal Digital Fotoservice GmbH ("Saal Digital") ļauj lietotājiem augšupielādēt attēlu failus galerijās. Turklāt var augšupielādēt vai saglabāt projektus, kas izstrādāti, izmantojot attēlu failus. Lietotājiem ir iespēja galerijas un/vai projektus publiskot publiski vai aizsargāt ar paroli, tādējādi tie ir publiski vai daļēji publiski pieejami un tiem var piekļūt trešās personas internetā. Turklāt ir iespējams galerijas un projektus publiskot pārdošanai.

Saal Digital patur tiesības atcelt vai dzēst atsevišķu galeriju vai projektu vai atsevišķu attēlu publicēšanu, nenorādot iemeslus.

2) Tiesību piešķiršana

Publicējot galeriju vai projektu, lietotāji piešķir Saal Digital lietošanas tiesības padarīt attēlu failus pieejamus internetā, pārsūtīt tos, sūtīt un, nododot tos pārdošanai, lietotāji piešķir Saal Digital arī lietošanas tiesības reproducēt attēlu failus, izgatavot izdrukas vai līdzīgus attēlu produktus un pārdot tos.

3) Intelektuālais īpašums

Lietotājs apliecina, ka viņš ir tiesību īpašnieks attiecībā uz publicētajās galerijās un/vai pārdošanai aktivizētajās galerijās esošajiem attēliem un ka šos attēlus neaizsargā trešo personu preču zīmes, patenti vai autortiesības.

Ciktāl Attēlos ir attēlotas identificējamas personas, lietotājs no visām attiecīgajām pusēm iegūst derīgas un saistošas modeļu atļaujas, kas būtībā ir līdzīgas Saal Digital modeļu atļaujai, atļaujot šajā Līgumā paredzētās izmantošanas tiesības attiecībā uz šādu Saturu, kuras oriģinālu lietotājs patur un pēc pieprasījuma iesniedz Saal Digital kopiju.

Ciktāl Attēlos ir attēlotas identificējamas ēkas vai identificējams īpašums, par kura īpašnieka identitāti var pamatoti pārliecināties, lietotājs apņemas saņemt spēkā esošu un saistošu īpašumtiesību atbrīvojumu, kas būtībā ir līdzīgs Saal Digital īpašumtiesību atbrīvojumam, ciktāl šādu atbrīvojumu var pieprasīt šāda īpašuma īpašnieks, lai atļautu tā pilnīgu izmantošanu, tostarp komerciālu izmantošanu, un kura oriģinālu lietotājs paturēs un pēc pieprasījuma iesniegs Saal Digital kopiju.

4) Kompensācija

Saal Digital apņemas izmaksāt kompensācijas 30 dienu laikā pēc katra mēneša beigām, kurā notikusi pārdošana. Maksājums tiek aprēķināts no neto summas bez piegādes izmaksām. Pašlaik spēkā esošie nosacījumi ir redzami lietotāja kontā.

5) Atbildība

Saal Digital ir atbildīga par zaudējumiem, ja tiek pārkāptas būtiskas līgumsaistības, nav garantēto īpašību un klients iesniedz pretenzijas saskaņā ar Likumu par atbildību par precēm. Turklāt Saal Digital ir atbildīga par zaudējumiem tikai Saal Digital un tās pilnvaroto pārstāvju tīšas rīcības vai rupjas neuzmanības gadījumā. Saal Digital nav atbildīga par jebkāda veida netiešiem, izrietošiem vai netipiskiem zaudējumiem. Tas attiecas arī uz zaudētas peļņas, zaudētas izmantošanas iespējas vai nemateriālo vērtību kompensāciju.