Juridisks paziņojums

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
E-pasts: support@saal-digital.lv
Izpilddirektori: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

Pārdošanas nodokļa identifikācijas numurs: DE 250012471
Nirnbergas vietējā tiesa HRB Nr. 40162

Juridiskie paziņojumi, kvalitātes nodrošināšana, izslēgšanas klauzulas

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu tīmekļa vietnē sniegtā informācija vienmēr ir pareiza, aktuāla un pilnīga, un tādēļ mēs to pastāvīgi un bez iepriekšēja brīdinājuma mainām vai papildinām pēc vajadzības. Tomēr mums ir jāizslēdz jebkāda garantija, atbildība vai garantija par pareizību, aktualitāti un pilnīgumu. Tas attiecas arī uz visām atsaucēm, tā sauktajām "hipersaitēm", kuras mēs tieši vai netieši piedāvājam šajā tīmekļa vietnē. Mēs nevaram uzņemties nekādu atbildību par tādu ārējo vietņu saturu, uz kurām jūs nokļūstat, izmantojot saites vai citas atsauces.

Turklāt mēs neesam atbildīgi par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (tostarp negūto peļņu), kas var būt saistīti ar šajās ārējās vietnēs sniegto informāciju. Šīs tīmekļa vietnes saturu aizsargā autortiesības. Mūsu tīmekļa vietnes saturu nedrīkst nodot trešām personām par samaksu. Autortiesības aizliedz arī attēlu vai grafikas no mūsu tīmekļa vietnes glabāšanu un reproducēšanu.

Strīdu izšķiršana tiešsaistē (ODR)

Mēs vēlamies noskaidrot jūsu problēmas tieši ar jums, tāpēc nepiedalāmies patērētāju mediācijas procedūrās. Turklāt mums nav pienākuma piedalīties strīdu izšķiršanas procedūrās patērētāju šķīrējtiesā. Ja jums rodas kādi jautājumi vai problēmas, lūdzu, sazinieties ar mums tieši. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot veidlapas šeit.

ES Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (ODR). Sīkāka informācija atrodama šeit https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.